Hibrit Toplantı

Siroz'un Komplikasyonları ve Karaciğer Transplantasyonu

18 - 19 Haziran 2022

Hamsiköy Zitaş Otel, Trabzon

Bilimsel Program

18.06.2022
Panel 1. Siroz hastasının Başlangıç Değerlendirmesi ve Yönetimi

Başkanlar; Yaşar Tuna, İbrahim Aliosmanoğlu

08:00 - 08:20

Siroz hastasının Başlangıç Değerlendirmesi ve Yönetimi
Konuşmacı: Mehmet Demir

08:20 - 08:40

Siroz hastasının Başlangıç Değerlendirmesi ve Yönetimi
Konuşmacı: Yaşar Tuna

08:40 - 09:00

Siroz hastasının Başlangıç Değerlendirmesi ve Yönetimi
Konuşmacı: İbrahim Aliosmanoğlu

Panel 2. Sirozun Komlikasyonları

Başkanlar; Orhan Özgür,Remzi Adnan Akdoğan,Oğuz Üsküdar

09:00 - 09:30

Karaciğer Siroz ve Komlikasyon tedavisi
Konuşmacı: Arif Mansur Coşar

09:30 - 10:00

Karaciğer Nakli Kime Ne Zaman
Konuşmacı; İbrahim Aliosmanoğlu

10:00 - 10:30

Post trantplant bilier komplikasyonlar ve tedavisi
Konuşmacı; Sami Fidan

10:30 - 11:00

Kahve Arası

Panel 3. Karaciğer Transplantasyonu

Başkanlar; Mehmet Arslan,Sami Fidan,Abdurrahim Sayılır

11:00 - 11:30

Karaciğer Naklinde Zorlu Vakalar
Konuşmacı; İbrahamim Aliosmanoğlu

11:30 - 12:00

Post Transplant hepatit B yönetimi
Konuşmacı; Murat Erkut

12:00 - 12:30

HCC Down Stange Loblulif Yöntemler
Konuşmacı; Enes Duman

12:30 - 13:30

Öğle Yemeği

Panel 4. Sirozun başlıca etiyolojik nedenler

Başkanlar :Hilmi Ataseven,Fehmi Ateş,Halil Rakıcı

13:00 - 13:20

Sözlü Online Sunum
Konuşmacı : Abdulkadir Çabalak

13:20 - 13:40

Sözlü Online Sunum
Konuşmacı: Aliye Yüzgüleç

13:40 - 14:00

Sözlü Online Sunum
Konuşmacı: Elif İde Emir

14:00 - 14:20

Sözlü Online Sunum
Konuşmacı: Gökhan Köksal

14:20 - 14:40

Sözlü Online Sunum
Konuşmacı: Hilmi Kahan

14:40 - 15:00

Sözlü Online Sunum
Konuşmacı: İlknur Gökdemir Şahin

15:00 - 15:20

Kahve Arası

Panel 5. Sözlü Online Sunum

Başkanlar: Burak Özşeker, Fuat Ekiz, Havva Özşeker

15:20 - 15:40

Sözlü Online Sunum
Konuşmacı: Mert Metin Can

15:40 - 16:00

Sözlü Online Sunum
Konuşmacı: Merve Eren

16:00 - 16:20

Sözlü Online Sunum
Konuşmacı: Muhammed Emin Ergin

16:20 - 17:00

Sözlü Online Sunum
Konuşmacı: Muzaffer Akkan

17:00 - 17:20

Sözlü Online Sunum
Konuşmacı: Veysel Berk Güner

17:20 - 17:40

Sözlü Online Sunum
Konuşmacı: Yusuf Can Arıdaşır

17:40 - 18:00

Sözlü Online Sunum
Konuşmacı:

19.06.2022
Panel 6. Karaciğer transplantasyonu sonrası

Başkanlar; Abdulhamit Baki, Mehmet Sarı

09:00 - 09:30

Nakil Sonrası immünsüpresyon
Konuşmacı: İbrahim Aliosmanoğlu

09:30 - 10:00

İmmünsüpresyonun Komplikasyonları
Konuşmacı; Yaşar Tuna

09:40-10:00

Nakil Sonrası Primer Hastalık Rekürrensi
Konuşmacı; Bilge Baş

10:30 - 11:00

Kahve Arası

Panel 8. Karaciğer Hastalarında Akıllı ilaç kullanımı

Başkanlar; Cumhur Dülger, Murat Ali Yazıcıoğlu

11:00 - 11:30

Karaciğer hastasında ilaç farmakokinetiğini etkileyen faktörler
Konuşmacı :İbrahim Aliosmanoğlu

11:00-11:20

Akıllı İlaç Kullanımı
Konuşmacı :Mehmet Demir

12:00 - 12:30

Kapanış Serenomisi
Konuşmacı : Arif Mansur Coşar

Foto Galeri

Anadolu Gastroenterohepotoloji ve İç Hastalıkları Derneği

Haberdar Ol