Hibrit Toplantı

11. Siroz'un Komplikasyonları ve Karaciğer Transplantasyonu

10 - 11 Eylül 2022

Crowne Plaza, Nevşehir

Bilimsel Program

10.09.2022
Panel 1. Siroz hastasının Başlangıç Değerlendirmesi ve Yönetimi

Başkanlar: Yaşar Tuna, İbrahim Aliosmanoğlu

08:00 - 08:20

Siroz hastasının Başlangıç Değerlendirmesi ve Yönetimi
Konuşmacı: Mehmet Demir

08:20 - 08:40

Siroz hastasının Başlangıç Değerlendirmesi ve Yönetimi
Konuşmacı: Yaşar Tuna

08:40 - 09:00

Siroz hastasının Başlangıç Değerlendirmesi ve Yönetimi
Konuşmacı: İbrahim Aliosmanoğlu

Panel 2. Sirozun Komlikasyonları

Başkanlar: Ali Demir, Hüseyin Korkmaz, Bilal Toka

09:00 - 09:30

Karaciğer Siroz ve Komlikasyon tedavisi
Konuşmacı: Mehmet Asıl

09:30 - 10:00

Karaciğer Nakli Kime Ne Zaman
Konuşmacı: Yaşar Tuna

10:00 - 10:30

Post trantplant bilier komplikasyonlar ve tedavisi
Konuşmacı: Murat Bıyık

10:30 - 11:00

Kahve Arası

Panel 3. Karaciğer Transplantasyonu

Başkanlar: Muharrem Keskin, Emine Kanatsız, Gülhan Kanat Güller

11:00 - 11:30

Karaciğer Naklinde Zorlu Vakalar
Konuşmacı: İbrahamim Aliosmanoğlu

11:30 - 12:00

Çocuklarda Hepatit B Yönetimi
Konuşmacı: Mehmet Demir

12:30 - 13:30

Öğle Yemeği

Panel 4. Sirozun başlıca etiyolojik nedenler

Başkanlar :Hilmi Ataseven, Enver Avcı, Zeynep Melekoğlu Ellik

13:00 - 13:20

Sözlü Sunum
Konuşmacı : Fatih Albayrak

13:20 - 13:40

Sözlü Sunum
Konuşmacı: Hakan Dursun

13:40 - 14:00

Sözlü Sunum
Konuşmacı: Halil Erbiş

14:00 - 14:20

Sözlü Sunum
Konuşmacı: Levent Yücetin

14:20 - 14:40

Sözlü Sunum
Konuşmacı: Enver Avcı

14:40 - 15:00

Sözlü Sunum
Konuşmacı: İlknur Gökdemir Şahin

15:00 - 15:20

Kahve Arası

Panel 5. Sözlü Sunum

Başkanlar: Süleyman Şentürk, Gökhan Güngör

15:20 - 15:40

Sözlü Sunum
Konuşmacı:

15:40 - 16:00

Sözlü Sunum
Konuşmacı:

16:00 - 16:20

Sözlü Sunum
Konuşmacı:

16:20 - 17:00

Sözlü Sunum
Konuşmacı:

17:00 - 17:20

Sözlü Sunum
Konuşmacı:

17:20 - 17:40

Sözlü Sunum
Konuşmacı:

17:40 - 18:00

Sözlü Sunum
Konuşmacı:

11.09.2022
Panel 6. Karaciğer transplantasyonu sonrası

Başkanlar: Mehmet Demir, Fatih Albayrak

09:00 - 09:30

Nakil Sonrası immünsüpresyon
Konuşmacı: İbrahim Aliosmanoğlu

09:30 - 10:00

İmmünsüpresyonun Komplikasyonları
Konuşmacı: Yaşar Tuna

09:40 - 10:00

Nakil Sonrası Primer Hastalık Rekürrensi
Konuşmacı: Hakan Dursun

10:30 - 11:00

Kahve Arası

Panel 8. Karaciğer Hastalarında Akıllı ilaç kullanımı

Başkanlar: Melek Gümüş, Aylin Yücel

11:00 - 11:30

Karaciğer hastasında ilaç farmakokinetiğini etkileyen faktörler
Konuşmacı :İbrahim Aliosmanoğlu

11:00-11:20

Akıllı İlaç Kullanımı
Konuşmacı :Mehmet Demir

12:00 - 12:30

Kapanış Serenomisi
Konuşmacı : Yaşar Tuna

Dijital Alan için yukarıdaki butona tıklayıp giriş yapabilirsiniz.

Anadolu Gastroenterohepotoloji ve İç Hastalıkları Derneği

Haberdar Ol