Toplantı

12.Siroz'un Komplikasyonları ve Karaciğer Transplantasyonu

01-03 Mart 2024

Nevşehir

Bilimsel Program

01.03.2024 Cuma
14:00-14:30

Açılış Töreni
Konuşmacı: Fehmi Ateş

Panel 1. Siroz hastasının Başlangıç Değerlendirmesi ve Yönetimi

Başkanlar: Yaşar Tuna, İbrahim Aliosmanoğlu

14:30 - 15:00

Siroz hastasının Başlangıç Değerlendirmesi ve Yönetimi
Konuşmacı: Fehmi Ateş

15:00 - 15:30

Siroz hastasının Başlangıç Değerlendirmesi ve Yönetimi
Konuşmacı: Yaşar Tuna

15:30 – 16:00

Siroz hastasının Başlangıç Değerlendirmesi ve Yönetimi
Konuşmacı: İbrahim Aliosmanoğlu

16:30-17:00

Kahve Arası

17:00-17:30

Sarkopeni ve Kırılganlık
Konuşmacı: Mustafa Yıldırım

17:30-18:00

Hepatik Osteodistrofi
Konuşmacı: Hüseyin Güven

02.03.2024 Cumartesi
Panel 2. Karaciğer Nakli

Başkanlar: Fehmi Ateş

08:30-09:00

Karaciğer naklinde zor vakalar
Konuşmacı: İbrahim Aliosmanoğlu

09:00-09:30

Karaciğer nakli sonrası zor vakalar
Konuşmacı: Yaşar Tuna

Panel 2. Kronik Karaciğer Hastalıkları

Başkanlar: Yaşar Tuna

09:30-10:00

Metabolik Karaciğer Hastalıkları
Konuşmacı: Hatice Rızaoğlu Balcı

10:00-10:30

Otoimmün Karaciğer Hastalıkları
Konuşmacı: Bünyamin Sarıtaş

10:30-11:00

Kahve Arası

11:00-11:30

Hepatit B ve Yağlı Karaciğer Hastalığı
Konuşmacı: Mehmet Demir

11:30-12:00

Kronik karaciğer hastalıklarında görüntüleme yöntemleriyle fibrozisin değerlendirilmesi
Konuşmacı: Serkan Yaraş

12:00-12:30

Tartışma

12:30:14:00

Öğle Yemeği

Panel 3. Sunumlar

Başkanlar : Mehmet Demir

14:00 - 14:20

Gastrik Biyopside Saptanan Ektopik Tükürük Bezi, Benzersiz Bir Olgu Sunumu
Konuşmacı : Mert Adnan Derviş

14:20 - 14:40

Gastrointestinal submukozal lezyonların lineer endosonografi ile değerlendirilmesi
Konuşmacı: Aliye Tüzügüleç

14:40 - 15:00

Bir olgu nedeniyle kollajenöz kolite yaklaşım
Konuşmacı: Ali Aras

15:00 - 15:20

Non alkolik yağlı karaciğer hastalığında Monosit/HDL oranının önemi
Konuşmacı: Levent Yücetin

15:20 - 15:40

Mide metastazı ile başvuran malign melanoma olgusu
Konuşmacı: Aliye Yüzügüleç

15:40 - 16:00

Epstein-Barr Virüs (EBV) enfeksiyonun neden olduğu akut pankreatit olgusu
Konuşmacı: Hacer Havane Akçay

16:00 - 16:20

Kahve Arası

Panel 5.

Başkanlar: Süleyman Şentürk, Gökhan Güngör

16:20 - 16:40

Laparoskopik sleeve gastrektomi sonrası kaçakların endoskopik tedavisi
Konuşmacı: Huban Cabbar Yılmaz

16:40 - 17:00

Özofagus tutulumu ile giden Steven-Johnson Sendromu
Konuşmacı: Mustafa Yıldırım

17:00 - 17:20

Nadir Bir Üst GİS Kanama Nedeni: İntragastrik Poşet
Konuşmacı: Hüseyin Güven

17:20 - 17:40

Çocukluk çağında çölyak hastalığı tanısında bulbus ve distal duodenum biyopsilerinin karşılaştırılması
Konuşmacı: Mert Adnan Derviş

03.03.2024 Pazar
Panel 6. Karaciğer Sirozu Komplikasyonları

Başkanlar: Mehmet Demir

08:30-09:00

Hepatik Ensefalopatiye Yaklaşım
Konuşmacı: Ferzan Aydın

09:00-09:30

Baveno VII Kılavuzluğunda Portal Hipertansiyona Yaklaşım
Konuşmacı; Şehmus Ölmez

09:30-10:00

Karaciğer sirozu ve böbrekler: Assit, Hiponatremi, Hepatorenal Sendrom Yönetimi
Konuşmacı; Osman Özdoğan

10:00-10:30

Karaciğer sirozu ve akciğerler: Hepato-pulmoner Sendrom, Porto-pulmoner Hipertansiyon, Hepatik hidrothoraks ve spontan bakteriyel ampiyem yönetimi
Konuşmacı: Serkan Yalaki

10:30-11:00

Kahve Arası

Panel 7. Disfaji

Başkanlar: Murat Taner Gülşen

11:00-11:30

Disfajiye yaklaşım
Konuşmacı :Fehmi Ateş

11:30-12:00

Akalazyada yeni tedavi: POEM
Konuşmacı :Bahri Abaylı

Anadolu Gastroenterohepotoloji ve İç Hastalıkları Derneği

Haberdar Ol