Toplantı

GastroClub - Pankreas Gastroenteroloji ve Hepatoloji de Güncel Gelişmeler 2021

11-12 Eylül 2021

The Museum Hotel, Antakya

Bilimsel Program

11 Eylül 2021
08:55 - 09:00

Açılış Töreni
Prof.Dr. Mehmet Demir

09:00 - 09:15

Moderatör: Prof.Dr. Mehmet Demir
Konuşmacı: Prof.Dr. Mustafa Kemal Çelen
Konu: HBV enfeksiyonunda anneden çocuğa vertikal geçişin önlenmesi ve koruma

09:15 - 09:30

Moderatör: Dr.Öğr.Üyesi Arif Mansur Coşar
Konuşmacı: Prof.Dr. Kadir Demir
Konu: Klinik Pratikte Ne Kadar Farkındayız? Pankreas Ekzokrin Yetmezliği

09:30 - 09:45

Moderatör: Prof.Dr. Mehmet Demir
Konuşmacı: Prof.Dr. Fehmi Ateş
Konu: Kronik viral hepatit B de entekavirin uzun dönem sonuçları

09:45 - 10:00

Moderatör: Prof.Dr. Yusuf Önlen
Konuşmacı: Prof.Dr. Behice Kurtalan
Konu: Covid-19 enfeksiyonu döneminde HBV yönetimi

10:00 - 10:30

Kahve arası

10:30 - 10:45

Moderatör: Prof.Dr. Behice Kurtalan
Konuşmacı: Dr.Öğr.Üyesi Arif Mansur Coşar
Konu: İmmünsüpresif hastalarda HBV yönetimi

10:45 – 11:00

Moderatör: Prof.Dr. Kadir Demir
Konuşmacı: Dr.Öğr.Üyesi Arif Mansur Coşar
Konu: Fonksiyonel Bağırsak Hastalıklarında Güncel Tedavi Yaklaşımları

11:00 - 11:15

Moderatör: Prof.Dr. Mehmet Demir
Konuşmacı: Prof.Dr. Kadir Demir
Konu: HBsAg pozitif hastada kronik karaciğer hastalığının tek nedeni HBV enfeksiyonu mudur?

11:15 - 11:30

Moderatör: Dr.Öğr.Üyesi Arif Mansur Coşar
Konuşmacı: Prof.Dr. Mehmet Demir
Konu: Kronik HBV enfeksiyonunda tenofovir disoproksil fumaratın uzun dönem kullanımında güvenirliği

12 Eylül 2021
08:30 - 09:00

Moderatör: Dr.Öğr.Üyesi Arif Mansur Coşar
Konuşmacı: Prof.Dr. Mehmet Demir
Konu: Kronik Hepatit B’li hastalarda akılcı ilaç kullanımı

09:00 – 09:15

Kahve Arası

09:45 - 10:30

Moderatör: Prof.Dr. Mehmet Demir
Konuşmacı: Dr.Öğr.Üyesi Arif Mansur Coşar
Konu: Akılcı ilaç kullanımı (Gastrointestinal hastalıklarda)

09:30 - 10:00

Kapanış

Anadolu Gastroenterohepotoloji ve İç Hastalıkları Derneği

Haberdar Ol