Anadolu Gastroenterohepotoloji
ve İç Hastalıkları Derneği
gallery/capture1

Toplantı Yeri: Anemon Hotel Hatay

Tarihi : 15.02.2020

Siroz’un Komplikasyonları ve Karaciğer Transplantasyonu

 

Bilimsel Katkı Veren Kurumlar
M.Kemal Üniversitesi / K. Sütçü İmam Üniversitesi / Gaziantep Üniversitesi / Çukurova Üniversitesi Tıp Fakülteleri ve Adana Şehir Hastanesi

 

15 Şubat 2020 Cumartesi 

Sirozlu Hastaların yönetimi

Panel1; Sirozlu Hastanın Güncel Yönetimi 1 
Başkanlar: Mehmet Koruk, Nevin Akçaer Öztürk, Murat İspirlioğlu

   13:30-13:50 Sirotik hastalarda kronik viral hepatit B yönetimi
                        Konuşmacı: Dr Emre Yıldırım 
   13:50-14:10 Sirotik hastalarda beslenme
                        Konuşmacı: Dr Mehmet Demir
   14:10-14:30 Sirotik hastalarda Hepatosellüler kanserin erken tanısı için ne yapılmalı?
                        Konuşmacı: Dr Şerif Yılmaz
   14:30-14:50 Sirotik hastalarda özofagus varis kanamasını önleyici optimal yaklaşım ne olmalı? 
                        Konuşmacı: Dr Adnan Taş
   14:50-15:00 Tartışma

               15:00-15:30 Kahve arası

Panel 2. Sirozlu Hastanın Güncel Yönetimi 2 
            Başkanlar: Bülent Kantarçeken, Tolga Konduk, Kadir Gişi

      15:30-15:50 Sirotik hastalarda asitin güncel yönetimi
                              Konuşmacı:Dr Oğuz Üsküdar 
         Gaziantep Üniversitesi, Gastroenteroloji BD, Gaziantep
  15:50-16:10 Kronik karaciğer hastalıklarında ursodeoksikolik asit kullanımı: ne kadar etkili? 
                  Dr Sezgin Barutçu
  16:10-16:40 Sirotik hastalarda karaciğer transpaltasyon endikasyanları: ne kadar doğru değerlendiriyoruz?
                  Dr Yaşar Tuna   
  16:40-17:00 Karaciğer transplantasyonunda yaşanan problemler ve çözümleri
              Dr İbrahim Ali Osmanoğlu         
   17.00-17.10 Tartışma
   17.10-17:30 Akılcı ilaç kullanımı ve kapanış 
                           Dr Mehmet Demir

 

 

gallery/hatay şehir toplantıları head
gallery/4
gallery/5
gallery/2
gallery/1da607b5-964f-4ef1-b140-c2264cbeb94b